Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.04.2014 , sist oppdatert 16.08.2021

Elektronisk faktura til NVE

Faktura til NVE skal sendes på det elektroniske standardformatet EHF

NVE aksepterer kun inngående fakturaer/kreditnotaer på standardformatet EHF. NVE er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 970205039.

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må minimum merkes med bestillers navn. I tillegg bes det merket med bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Dersom du fremdeles ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk skal følgende adresse benyttes til faktura:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Det oppfordres til å ikke sende faktura på e-post til NVE eller direkte til saksbehandlere da dette ofte forsinker fakturabehandlingen.