Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

NVE fyller 100 ÅR

I 2021 fyller Norges vassdrags- og energidirektorat 100 år. Fordyp deg i historien vår eller følg konferansen her!

NVE er en statlig etat, hvor tusentalls mennesker har satt sine spor. Fra vannkraftens pionertid til det grønne skiftet. Vi reflekterer over fortiden og ser fremover mot 100 nye år. 

NVE har et bredt og sort samfunnsoppdrag som mange har en mening om. Vi jobber med naturfare og vassdrag, vannkraft og energi. Vi jobber med fag og forvaltning. Våre oppgaver og prioriteringer blir styrt av politiske beslutninger og budsjetter. Regjering og Storting setter rammene. Innenfor disse rammene gjør vi våre faglige vurderinger og tar beslutninger. 

Problemstillingene er mange. Hvor skal strømmen hentes fra? Og hvem skal bygge ut? Hvem rammes av den neste storflommen? Og hva betyr dette for deg og meg?  

100-årsjubileet markeres på ulike måter. Gjennom året slipper vi filmsnutter og annen informasjon på sosiale medier. I november arrangerer vi en jubileumskonferanse som alle kan oppleve på nettet. Jubileumsutstillingen «BALANSEKUNST - NVE gjennom 100 år» åpner på Kraftmuseet i Odda 26. juni. Nettversjonen kan alle oppleve fra slutten av juni.

jubileumssendinger

jubileumssendinger