Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.09.2021 , sist oppdatert 15.09.2021

Ingjerd Haddeland

Navn / Name: Ingjerd Haddeland
Tittel / Title: Seniorforsker / Senior Researcher
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Hydrologisk modellering /  Hydrological Modelling
Epost / Email: iha 'at' nve.no

Arbeider med / Areas of work:

  • Hydrologisk modellering / Hydrological modelling
  • Effekter av klimaendringer / Effects of climate changes
  • Fornybare energikilder (vann, vind, sol) / Renewable energy (water, wind, solar)

Prosjekter / Current projects:

  • Klima og kraft: Klimaets virkning på fornybar energiproduksjon i Norge. / Climate and power: Effects of climate changes on renewable energy resources in Norway
  • Klima i Norge 2100: Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning i Norge. / Climate in Norway 2100: Updating the knowledge base for climate adaptation in Norway
  • IMPRINT: The human imprint on land-atmosphere exchange in high latitudes (Norges forskningsråd) / IMPRINT: The human imprint on land-atmosphere exchange in high latitudes (The Norwegiean Research Council)
  • WatNEX: A water-energy-food nexus assessment of climate change impacts on biomass and hydropower resources (Norges forskningsråd) / WatNEX: A water-energy-food nexus assessment of climate change impacts on biomass and hydropower resources (The Norwegian Research Council)

Publikasjoner / Publications:

https://www.researchgate.net/profile/Ingjerd-Haddeland