Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.09.2021 , sist oppdatert 17.09.2021

Solveig Havstad Winsvold

Navn / Name: Solveig Havstad Winsvold
Tittel / Title: Senioringeniør / Senior Engineer
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Bre, is og snø / Glacier, ice and snow
Epost / Email: sohw 'at' nve.no

Arbeider med / Areas of work:

  • Varsom Regobs – app for innsyn og registrering av informasjon om naturfarer. /  Varson Regobs – app for viewing and registering information about natural hazards.
  • Isvarsling / Lake ice forecasting
  • Fjernanalyse / Remote sensing

Prosjekter / Current projects:

  • Varsom Regobs
  • GUESSED

Publikasjoner / Publications:

https://scholar.google.no/citations?user=Y_viCmUAAAAJ&hl=no