Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.06.2021 , sist oppdatert 23.08.2021

Om hydrologisk avdeling

Norges vassdrags- og energidirektorat er nasjonal faginstitusjon i hydrologi.

Hos Hydrologisk avdeling jobber vi med:

  • Flom- og jordskredvarsling
  • Snøskredvarsling
  • Isvarsling
  • Nasjonale målinger og databaser for hydrologi og skred
  • Forskning, stasjonsdrift, rådgiving og IT-utvikling innen hydrologi, glasiologi og skred

Hydrologisk avdeling har ca. 80 medarbeidere med høy kompetanse på hydrologi, glasiologi, informasjons-/måleteknologi og feltarbeid i Norge og internasjonalt.

Fakta

Hydrologi - et geofag som omhandler vannet på jorden, forekomsten, sirkulasjonen og fordelingen av dette, de kjemiske og fysiske egenskapene og reaksjonene med omgivelsene.