Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 27.06.2021

Kostnader for kraftproduksjon

På denne siden publiserer NVE sine oppdaterte anslag på kostnader for kraftproduksjon. Verktøyet nedenfor visualiserer utvalgte kostnadsdata og gir brukeren mulighet til å sammenlikne energikostnadene forbundet med ulike teknologier. Kostnadene for kraftproduksjonen er fremstilt i form av energikostnad over levetiden kalt LCOE, eller levelized cost of energy.

NVE har jevnlig publisert rapporter om kostnader i energisektoren. Tallgrunnlaget er hentet fra ulike kilder, blant annet NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse, FinansdepartementetSSB og Energirapporten. I verktøyet kan disse endres for å se hvordan ulike forutsetninger påvirker LCOE for ulike teknologier. Se brukerveiledning under verktøyet.

Dataene er publisert for å gi et oversiktsbilde av produksjonskostnaden for ulike teknologier i dag og mot 2030. Kostnadene er usikre, og spesielt for havvind og solkraft må de regnes som grove estimater, basert på en rekke antagelser gjort av NVE. Kostnader for kraftproduksjon vil også variere i stor grad fra kraftverk til kraftverk. Tallene i visualiseringen nedenfor er ment som et representativt anslag for et nytt kraftverk, og kan ikke brukes til prosjektering eller detaljplanlegging.

På venstre side i verktøyet finnes en valgmeny hvor diverse parametere kan justeres. Denne menyen kan åpnes ved å trykke på den blå stolpen til venstre. Her kan du velge ut teknologiene du ønsker å se kostnadsdata for, ved å huke av øverst i valgmenyen. Du kan også justere noen parametere som påvirker energikostnadene ved å trekke på de fire gliderne. Dersom du vil tilbakestille valgene dine, kan du klikke på NVE-logoen oppe til venstre. Stolpediagrammet viser LCOE for de ulike teknologiene gitt de valgte variablene.

Ved å klikke på knappene øverst i vinduet kan du veksle mellom å se LCOE fordelt mellom utgiftsposter og anslaget for LCOE i 2030. Kostnadene i 2030 regnes ut ved hjelp av en teknologiforbedringsfaktor basert på antakelser gjort av NVE. Du kan også velge om du ønsker å se kostnadene i Euro per MWh eller øre per kWh med knappen oppe til høyre.

Data fra tabellen kan lastes ned ved å trykke på de tre prikkene oppe i hjørnet av tabellen og velge "eksporter data".

Har du spørsmål eller innspill til verktøyet, ta kontakt med Magnus Buvik.