Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.07.2022 , sist oppdatert 11.01.2023

Hydrologisk ordliste