Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Havvind

På denne siden finner du informasjon om NVEs arbeid med havvind.