Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 21.02.2023

Webinarer

Her finner du opptak av NVEs webinarer om naturfare. 

NVEs naturfareseminar - flom og skred i kommuneplaner (9. februar 2023)

Agenda
- Hvordan skal kommunene ta hensyn til flom og skred i kommuneplanens arealdel
- Gjennomgang av ny kartbasert veileder
- Veien fra kartlegging av naturfare til plankart og bestemmelser