Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 10.09.2021

Solkraft

Solkraft utgjør en liten del av kraftproduksjonen i Norge, men er kraftproduksjonsteknologien som vokser raskest. Ved utgangen av 2020 var det installert om lag 160 MWp i Norge, med rundt 40 MWp installert i løpet av 2020. Det tilsvarer en årlig kraftproduksjon på rundt 0,14 TWh.

Solkraftverk kan deles i anlegg som er knyttet til strømnettet og frittstående anlegg, som for eksempel tradisjonelle hytteanlegg. Som man kan se av figuren over, er det anleggene knyttet til nettet som vokser mest. Nesten 90 prosent av solkraften i Norge er nå knyttet til strømnettet. Rundt 5 prosent av solcelleanleggene i Norge er større anlegg på mer enn 50 kWp, men står for halvparten av produksjonskapasiteten.

kWp står for kilowatt-peak, og brukes for å beskrive merkeeffekten til et solkraftanlegg. Det vil si hvor mye effekt anlegget leverer under standard testforhold.

Hvor mye energi produserer et anlegg i Norge?

Hvor mye energi man kan få ut av en solcelle avhenger av mange forhold. Det aller viktigste er solinnstrålingen. Generelt sett er solinnstrålingen lavere jo lengre fra ekvator man er, men andre forhold som kjøligere luft og refleksjon fra snø påvirker ytelsen til solcellen andre veien.

Et solcelleanlegg på et tak i Norge vil produsere mellom 650 - 1000 kWh/kWp i året. For en enebolig med 20 000 kWh i strømforbruk i året, betyr dette at et solcelleanlegg bestående av 20 paneler vil kunne produsere nok strøm til å dekke 25 prosent av strømforbruket til boligen.

Undersøkelser har vist at produksjonen fra solceller i Norge er i samme størrelsesorden som flere andre steder lengre sør i Europa. En undersøkelse gjennomført WWF og Accenture i 2016 brukte data fra EU Joint Research Centre PVGIS, NREL, PVWatts, Accenture research og kom frem til den spesifikke produksjonen som er vist i figuren under.

Hentet fra rapporten Solkraft i Norge – Fremtidige muligheter for verdiskaping [1]
Hentet fra rapporten Solkraft i Norge – Fremtidige muligheter for verdiskaping [1]

Konsesjonsbehandling av solkraftverk

NVE har utarbeidet et nettsted for å veilede aktører som ønsker å søke konsesjon om å bygge bakkemonterte solkraftverk i Norge. For mer informasjon se: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-solkraft/