Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Aktuell konferanse

Norges Energidager 2022

Aktuell konferanse

Norges Energidager 2022

Statistikk veke 38

Magasinfylling

67,9% (-0,3% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

1411,3 kr/MWh. (-53,9% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Finn faresonekart for din kommune

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor