Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Statistikk veke 31

Magasinfylling

67,9% (+1,4% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

752,3 kr/MWh. (-28,9% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Finn faresonekart for din kommune

Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare

Flom og skred

Dette bør du vite om naturfare