Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Strøm og strømpriser

Derfor er strømprisen rekordhøy

Strøm og strømpriser

Derfor er strømprisen rekordhøy

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Statistikk veke 47

Magasinfylling

68,7% (-2,4% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

1407,5 kr/MWh. (+132,2% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Finn faresonekart for din kommune

Vi jubilerer

NVE fyller 100 år

Vi jubilerer

NVE fyller 100 år