Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Statistikk veke 46

Magasinfylling

80,5% (-1,4% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

961,9 kr/MWh. (+184% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Finn faresonekart for din kommune

Jobb i NVE

Vil du være med å løse klima- og miljøutfordringer?

Jobb i NVE

Vil du være med å løse klima- og miljøutfordringer?