Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Strøm og strømpriser

Derfor er strømprisen rekordhøy

Strøm og strømpriser

Derfor er strømprisen rekordhøy

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Statistikk veke 42

Magasinfylling

68,3% (+0,8% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

516,7 kr/MWh. (-15,5% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vi har kunnskap om vannets kretsløp

For en bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag

Vi har kunnskap om vannets kretsløp

For en bærekraftig forvaltning av vann og vassdrag

Finn faresonekart for din kommune

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning

Vi forvalter norske energiressurser

For at du skal ha en sikker og effektiv kraftforsyning