Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Vi bedrer samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko

For at du skal være trygg der du bor

Statistikk veke 4

Magasinfylling

56,2% (-2,3% endring frå førre veke)

Les mer om magasinstatistikken

Systempris

1247 kr/MWh. (+54,7% endring frå førre veke)

Les mer i kraftsituasjonsrapporten
Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Vindkraft i Norge

Hvordan påvirkes miljø og samfunn av vindkraft?

Finn faresonekart for din kommune

Jobb i NVE

Vil du være med å løse klima- og miljøutfordringer?

Jobb i NVE

Vil du være med å løse klima- og miljøutfordringer?