Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.01.2009 , sist oppdatert 12.10.2022

Konsesjonsbehandling av nettanlegg

Kraftnettet består av nettanlegg med ulike spenningsnivå – fra 230 V, som forsyner vanlige husholdninger, til de største transmisjonsanleggene med spenning 420 kV. Det kreves konsesjon etter energiloven for å bygge, eie og drive nettanlegg. Denne siden gir informasjon til deg som vil søke om konsesjon for nettanlegg og deg som er berørt av en utbygging. 

Kontaktinformasjon for seksjon for nettkonsesjoner

Telefon: 22 95 90 55, mandag-fredag kl. 09-12

Spørsmål: nettkonsesjoner@nve.no

Søknader: nve@nve.no