Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.01.2023

NVE inngår rammeavtale for skredfareutgreiingar

NVE har inngått rammeavtale med Multiconsult Norge AS, Norconsult AS, NGI (Norges geotekniske institutt), Rambøll Norge AS, Skred AS og Sweco Norge AS for utføring av skredfareutgreiingar og uavhengig kvalitetssikring av desse.

Bilde frå feltarbeidet utført i Bergen

- Rammeavtalen vil gjere det smidigare og enklare for oss å få utført den nasjonale skredfarekartlegginga av eksisterande busetnad i Noreg, seier seksjonssjef Lars Harald Blikra. 

Rammeavtalen strekker seg over 2 år, med opsjon på forlenging på 2 gangar eitt år.

Les meir om den nasjonale skredfarekartlegginga her.

Kontaktperson
Odd Are Jensen, overingeniør skred
Telefon: 94 50 73 30
E-post: oaj@nve.no