Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 25.05.2022

Vassmagasinstatistikk veke 20 2022

Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgrada i norske magasin 25,2 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 39,5 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 1,9 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 37,0 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 13,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 20, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.