Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny Fortun transformatorstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202116028
Status
Søknad
Dato
14.10.2021
Fylke
Vestland
Kommune
Luster

Statnett SF har søkt om konsesjon for bygging av en ny Fortun transformatorstasjon i Luster. Samtidig har Linja AS søkt om å bygge nytt, innendørs 132 kV koblingsanlegg i eget bygg ved siden av Statnetts stasjon.

Statnett søker om bygging av en ny transformatorstasjon i Fortun, samt om riving av deler av dagens anlegg i Fortun. Den nye stasjonen skal bygges for 420 kV, men vil driftes på 300 kV frem til ev. spenningsoppgradering.

Det vil bli nødvendig med justering av ledningen Leirdøla-Fortun for tilkobling til den nye stasjonen. Det blir også nødvendig med vei til stasjonen og bygging av ny bru over Fortunelvi. Statnett har søkt om to permanente massedeponi og et tredje som vil bli benyttet ved behov.

Statnett vil ha behov for å forsterke veien fra Skjolden kai til Fortun transformatorstasjon, inkludert forsterking av ei bru langs FV 5638 i Fortundalen. De søker også om å etablere to pullerter ved kaia i Skjolden.