Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Vallemoen - Lyngdal - Kvinesdal

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111929
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
01.06.2022
Fylke
Agder
Kommune
Lindesnes, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt melding med forslag til utredningsprogram fra Agder Energi Nett om fornyelse av den eksisterende 110 kV-ledningen mellom Vallemoen og Kvinesdal transformatorstasjoner i Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal kommuner i Agder. Agder Energi Nett melder ett traséalternativ mellom Vallemoen–Lyngdal (17,5 km) og ett alternativ mellom Lyngdal–Kvinesdal (18,6 km).

Bakgrunnen for meldingen er behov for å fornye dagens ledning på grunn av alder.


Offentlig møte 26. oktober klokken 19.00 i Lyngdal kulturhus
NVE arrangerte offentlig møte tirsdag 26. oktober kl. 19.00. Møtet fant sted i Lyngdal kulturhus. NVE orienterte om behandlingen av meldingen og forslag til utredningsprogram. Agder Energi Nett var til stede og orienterte om sine planer. Møtet var åpent for alle.