Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Statnett SF - Ny 300 (420) kV sjøkabel Haugsvær - Lindås

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202111858
Status
Konsesjon gitt
Dato
22.08.2022
Fylke
Vestland
Kommune
Modalen, Alver, Austrheim, Masfjorden, Gulen

Statnett SF får tillatelse til to nye sjøkabler over Fensfjorden

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak om å gi Statnett SF anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive to nye 300 (420) kV sjøkabler i Alver, Gulen og Masfjorden kommuner i Vestland fylke. Statnett får også konsesjon til å gjennomføre tiltak i muffeanleggene på Mongstad og Iledalsvågen.  
Det er forventet en betydelig forbruksvekst i Bergen og omegn. Det aller meste av forbruket som ønsker å knytte seg til nettet ligger ytterst mot kysten der nettet er svakest, og i samme område hvor Energiverk Mongstad legges ned. For å øke kapasiteten på kortere sikt arbeider Statnett nå med flere tiltak, herunder å etablere to nye sjøkabler over Fensfjorden. NVE mener dette er et fornuftig tiltak siden det vil doble kapasiteten over Fensfjorden og dermed legge til rette for økningen i forbruk.