Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Langerud koblingsstasjon

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202207039
Status
Søknad
Dato
05.04.2022
Fylke
Viken, Innlandet
Kommune
Sarpsborg, Vestby, Asker, Våler (Innlandet)

Statnett har søkt om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drifte en ny koblingstasjon på Langerud i Vestby kommune. 

Statnett har søkt om anleggskonsesjon for ny Langerud stasjon i Vestby kommune i Viken, som skal erstatte dagens 420 kV-anlegg i Tegneby stasjon. Statnett søker samtidig om erverv av ny stasjonstomt i Langerud, hvor de på sikt ønsker å bygge og erstatte dagens 300 kV-anlegg i Tegneby stasjon. Statnett søker derfor samtidig om å sanere deler av dagens Tegneby koblingsstasjon, herunder blant annet ett 420 kV bryterfelt og tilhørende høyspenningsapparatanlegg.

Den nye stasjonen på Langerud vil bli bygd som et luftisolert anlegg (AIS-anlegg). I sammenheng med etablering av den nye koblingstasjonen, søkes det om omlegging av ca. 2,5 km eksisterende 420 kV luftledninger inn til ny Langerud koblingsstasjon.

Den omsøkte plasseringen av Langerud stasjon ligger ca. 0,7 km sørøst for Tegneby stasjon. Kartløsningen over viser omsøkt plassering av koblingsstasjonen. 

Statnett søker i tillegg om et nytt kaihakkanlegg ved Nesset i Ås kommune for trafotransport til Statnetts stasjoner i området.