Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.09.2015 , sist oppdatert 18.10.2021

Faresonekart - kommuner

NVE utarbeider faresonekart for kvikkleire, flaum og skred i bratt terreng. Under din kommune finn du rapportar og kart for dei ulike naturfarene. Om du ikkje finn kart for din kommune er det førebels ikkje utarbeidd kart for dette området i statleg regi.

Om du ikkje finn din kommune i listene er det førebels ikkje kartlagt noko i NVE regi. Det blir stadig kartlagt nye kommunar, Skredfarekartlegging både av kvikkleire og skred i bratt terreng prioriterast etter Plan for skredfarekartlegging.