Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nye 132 kV-ledninger Bøylestad–Eyde

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
GLITRE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202119681
Status
Søknad
Dato
14.12.2021
Fylke
Agder
Kommune
Arendal, Froland

Glitre Nett (tidligere Agder Energi Nett (AEN)) har søkt om konsesjon for ny, dobbel 132 kV kraftledning mellom Bøylestad i Froland kommune og Eyde i Arendal kommune i Agder fylke for å kunne dekke kraftbehovet til Morrow Batteries gigafabrikk i Eyde energipark og annet forbruk i området. Saken behandles sammen med søknadene om ny Bøylestad koblingsstasjon og ny Eyde koblingsstasjon.

NVE gjennomførte offentlig høring i perioden 27. september til 21. november 2022. Det ble holdt møte med Arendal og Froland kommuner,  samt et offentlig folkemøte 19. oktober. Det ble gjennomført fysisk befaring 20. oktober, der AEN og Morrow deltok sammen med NVE.

AEN har i møte med NVE den 12. desember bekreftet at det siden systemløsningsutredningen i 2020 har kommet nye ønsker og forventning om tilknytning fra både forbruksvekst og andre kraftkrevende aktører. Store deler av disse planene er fortsatt umodne.

AEN oversendte til NVE den 22. desember 2022 underlag for valg av omsøkte 132 kV ledninger, samt 3 nye forslag til alternative løsninger med større overføringskapasitet. AEN mener disse bør utredes ytterligere, og opplyser videre dette skal utredes i samarbeid med Statnett i løpet av første kvartal 2023. Saken er høyt prioritert for begge parter. 

NVE stilte den 9. januar 2023 krav om tilleggsutredninger av alternative tilknytningsløsninger med høyere overføringskapasitet. Glitre Nett har utarbeidet og levert en tilleggsutredningen av 28. april 2023, i henhold til fastsatt frist. Denne behandles nå av NVE.