Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
  • Forside
  • Naturfare
  • Økonomiske støtteordninger til miljøtiltak, kartlegging og sikring mot naturfare
Publisert 10.03.2023 , sist oppdatert 02.06.2023

Økonomiske støtteordninger til miljøtiltak, kartlegging og sikring mot naturfare

Her finner du en oversikt over hva din kommune kan få av økonomisk støtte til kartlegging og sikring mot naturfare, samt miljøtiltak for forringede vassdrag. På undersidene under finner du info om hvordan og hva du kan søke penger til, oversikt over prosessen, søknadsskjemaer og nyttige ressurser som veiledning til søknadsskriving og forskriften om naturfaretilskudd.