Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.11.2021 , sist oppdatert 02.12.2021

Kvartalsrapport nr. 3 2021 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet

Per 1. oktober 2021 er det satt i drift og godkjent anlegg i elsertifikatsystemet med en normalårsproduksjon på 49,3 TWh. Av dette er 31,7 TWh bygget i Sverige og 17,6 TWh i Norge. 

I løpet av tredje kvartal 2021 ble det satt i drift og godkjent 1,4 TWh i Sverige og 0,2 TWh i Norge. Produksjonen fra disse anleggene er en del av det felles målet på 46,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon. Totalt er 8,9 TWh under bygging med en planlagt idriftsettelsesdato innen utgangen av 2021, med 4,8 TWh i Sverige og 4,1 TWh i Norge. Anlegg under bygging inkluderer også anlegg som er i drift, men som ikke er godkjent for tildeling av elsertifikater. I tillegg er 32 GWh investeringsbesluttet i Sverige ifølge kartleggingen som Energimyndigheten gjennomførte per. 1 oktober 2021.

Dette kommer frem i oversikten NVE og Energimyndigheten i Sverige har utarbeidet om status i elsertifikatmarkedet. Rapporten oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, og gir en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater i begge land. 

Grunnet forsinkelser er tall for elsertifikatpliktig forbruk for Norge for 3. kvartal 2021 ikke inkludert i rapporten. NVE og Energimyndigheten vil oppdatere kvartalsrapport 3 for 2021 med elsertifikatpliktig forbruk i Norge så fort som mulig.

NVE og Energimyndigheten jobber kontinuerlig med å forbedre informasjonen til elsertifikat-markedet. Som et resultat av Energimyndighetens Transparentoppdrag vil en liste over planlagte prosjekter i Sverige bli oppdatert og publisert hvert kvartal fremover, under markedsstatistikk.

NVE publiserer oppdateringer for planlagte prosjekter hvert kvartal basert på konsesjons-behandling hos NVE, under ny kraftproduksjon og konsesjonssaker.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 3. kvartal 2021 her. 

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre. Send tilbakemeldinger til Frida Hugaas Aulie på frau@nve.no.