Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.12.2021

Teknisk justering: Nye årlige elsertifikatkvoter trer i kraft 1.1.2022

Olje- og energidepartementet har fastsatt nye elsertifikatkvoter i forskrift om endring i forskrift om elsertifikater. Endringen i den norske kvotekurven tilsvarer forslaget som er sendt på høring, og forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2022. 

Kvoten for 2022 er 0,208 og høringsnotatet finner du her.