Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 07.04.2021 , sist oppdatert 15.02.2022

NVE vedtok 26. mars en forskriftsendring som gjennomfører 6 energimerkeforordninger i norsk rett

Energimerkeforordninger for henholdsvis elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg er gjennomført i norsk rett ved endring av energimerkeforskriften for produkter den 26. mars 2021.

Energimerkeforskriften for produkter er endret ved at følgende forordninger er gjennomført:

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2013 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av elektroniske skjermer og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1062/2010. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2014 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner/-tørketromler og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1061/2010 og kommisjonsdirektiv 96/60/EF. Les EØS-notat.  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2015 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av lyskilder og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 874/2012. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2016 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1060/2010. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2017 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner og om oppheving av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1059/2010. Les EØS-notat.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2018 av 11. mars 2019 om supplering av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1369 med hensyn til energimerking av kjøleapparater til bruk ved direktesalg. Les EØS-notat.

Mens forordningen for kjøleapparater til bruk ved direktesalg er ny, er de øvrige forordningene revisjoner. Forordningene innfører bl.a. ny energietikett som går fra A til G. NVE har i disse dager en pågående informasjonskampanje om de nye etikettene.

De seks forordningene kan leses på engelsk og norsk (uoffisielle oversettelser) her.

Endringsforskriften endrer også energimerkeforskriften for produkter i forbindelse med at Energimerkeforordningen (forordning (EU) 2017/1369) er gjort til norsk lov, jf. forbrukermerkeloven § 3a. Videre klargjøres det hvilke overtredelser som kan medføre overtredelsesgebyr og straff og det fastsettes en øvre ramme for overtredelsesgebyr. I tillegg oppheves bestemmelsen som gjennomførte den annullerte forordningen om energimerking av støvsugere (forordning (EU) 665/2013).

Endringsforskriften trådte i kraft 26.03.2021.

Ytterligere informasjon:

De seks ovenfor nevnte forordningene er endret i EU. NVE planlegger å sende endringsforordningen på høring i løpet av våren.

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Mer informasjon

Les endringsforskriften på Lovdata

For mer informasjon om forskriftsendringen, les Oppsummeringsdokument : forslag til endringer i energimerkeforskriften for produkter.