Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.05.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Oppstart av studie for ny arbeidsplan 2020-2024

Det er igangsatt en studie som skal danne grunnlag for etablering av en ny økodesign og energimerke arbeidsplan for perioden 2020-2024. Studien avsluttes i desember 2020. Det er planlagt to interessentmøter, ett i juli og ett i oktober/november. Norske interessenter oppfordres til å registrere seg på studiens hjemmeside.

Les mer om studien og registrer deg som interessent på studiens hjemmeside: Preparatory study for the Ecodesign and Energy Labelling Working Plan 2020-2024.

Studien gjennomføres av et konsulentkonsortium og resultatene fra studien skal benyttes av Kommisjonen til å utvelge produktgrupper til den nye arbeidsplanen. Kommisjonens Green Deal med «Ny handlingsplan for sirkulær økonomi» legger også føringer for arbeidsplanen.

Ved utvelgelse av produktgrupper, vil det særlig tas hensyn til miljøpåvirkninger i alle livssyklusfaser samt sirkulærøkonomiaspekter som produkters holdbarhet, reparerbarhet, resirkulerbarhet og/eller resirkulert innhold. Økodesigndirektivet har fra før definert seks livssyklusfaser for et produkt der "bruksfasen" er den fasen hvor det hovedsaklig er satt  krav til frem til i dag. De seks definerte livssyklusfasene er: 

  1. valg og bruk av råstoff,
  2. produksjon,
  3. emballering, transport og distribusjon,
  4. installering og vedlikehold,
  5. bruk og
  6. kassert produkt, dvs. den tilstanden et produkt er i ved utgangen av første bruksperiode og inntil produktet blir endelig disponert.

 

Kontakt: Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no eller Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no