Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

170 kV kabelanlegg over Ofotfjorden

  1. Fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202216468
Status
Høring
Dato
11.05.2023
Fylke
Nordland, Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Narvik, Lødingen, Tjeldsund
Send høringsuttalelse

Høringsfrist: 23.06.2023

Vi foretrekker at du bruker det elektroniske skjemaet, ved å trykke på knappen «send høringsuttalelse».
Det er også mulig å sende uttalelsen per epost, til uttalelse@nve.no.
Merk emnefeltet med «Høringsuttalelse 202216468» , og oppgi navn og eventuelt organisasjonsnummer innledningsvis. Du kan også sende inn uttalelse per brevpost.
NVE har tatt saken til behandling og sendt søknaden på høring. Frist for høringsuttalelse er satt til 23. juni 2023.

Statnett har søkt om anleggskonsesjon for fornyelse av eksisterende kabelanlegg over Ofotfjorden. 

Statnett søker om konsesjon, ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for å fornye eksisterende sjøkabelanlegg over Ofotfjorden fra Lødingen kommune til Narvik kommune i Nordland fylke. Prosjektet vil også berøre Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke. Den nye, ca. 8,3 km lange sjøkabelen er omsøkt i en ny trase vest for eksisterende trase, i et område med mindre korallforekomster. Den eksisterende sjøkabelen over Ofotfjorden vil bli fjernet etter at den nye kabelen er satt i drift.