Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Utvidelse av Vagle transformatorstasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834091
Status
Konsesjon gitt
Dato
13.10.2022
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes

NVE har gitt Lnett tillatelse til å utvide Vagle transformatorstasjon med to ekstra transformatornisjer på avsatt areal på stasjonstomten.

Etter at NVE ga Lnett tillatelse til å utvide Vagle transformatorstasjon i vedtak 19. april 2022, har de signert avtale om tilknytning av en kraftkrevende aktør som utløser behov for økt kapasitet i Vagle transformatorstasjon fra 2026. Ved å forberede stasjonen med to ekstra nisjer i forbindelse med planlagt utvidelse av stasjonen, tilrettelegger Lnett for å sette inn to nye 132/22 kV transformatorer for å dekke økt kapasitetsbehov i stasjonen.