Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Ny 90 (132) kV kraftforbindelse fra Straum transformatorstasjon til plattformene Draugen og Njord

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
OKEA ASA
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202014582
Status
Utredningsprogram fastsatt
Dato
25.06.2021
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord

NVE har fastsatt utredningsprogram for kraftforbindelse fra Straum transformatorstasjon i Åfjord kommune til oljefeltene Draugen og Njord på sørlige Haltenbanken, meldt av OKEA ASA 11. desember 2020.

OKEA meldte ulike traséalternativer bestående av luftledning eller jordkabel fra Straum transformatorstasjon til landtak ved Hofstad, Olvika, Olvassbekken eller Sandvika i Åfjord kommune. Fra landtaket planlegger OKEA en sjøkabel på ca. 135 km ut til Draugen, og videre ca. 30 km sørvestover til Njord. I Straum planlegger OKEA en separat transformatorstasjon ved siden av eksisterende, og Tensio TS vil utvide eksisterende stasjon med nytt 132 kV koblingsanlegg. Kraftbehov til plattformene vil være mellom 40 og 80 MW.

OKEA begrunner tiltaket med at elektrifisering av produksjonsplattformene fra land vil vesentlig redusere behovet for å drifte anleggene med gass og gi en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra plattformene, i tråd med nasjonale målsettinger.

NVE har fastsatt et utredningsprogram basert på OKEAs forslag, høringsinnspill og standard utredningskrav for denne typen anlegg, som skal dekke nødvendige utredninger av konsekvenser for hele kraftforbindelsen fra land og ut til plattformene. Konsekvensutredningen vil følge en ev. søknad om konsesjon for tiltaket etter energiloven.