Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.04.2021

Folkemøte og høring om ny kraftledning i Kristiansand og Lindesnes

NVE har mottatt melding fra Agder Energi Nett om fornyelse av den eksisterende kraftledningen mellom Kulia og Vallemoen transformatorstasjoner i Kristiansand og Lindesnes kommuner i Agder. Som en del av høringen holdes det et digitalt folkemøte 4. mai.

Illustrasjonsbilde av kraftledningen. Illustrasjon: Agder Energi Nett

Agder Energi Nett har sendt en melding med forslag til utredningsprogram der de beskriver behov for fornyelse av den eksisterende 110 kV-ledningen mellom Kulia og Vallemoen transformatorstasjoner i Kristiansand og Lindesnes kommuner.

Bakgrunnen for meldingen er behov for å fornye dagens ledning på grunn av alder. Det er meldt ulike traséalternativer på delstrekningene Kulia–Leire (12 km), Leire–Mikkelsmyr/Halshaug (22 km) og Halshaug–Vallemoen (10 km).


Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken 4. mai 2021 kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Agder Energi Nett vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål.

Link til møtet blir lagt ut på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen fristen den 21.mai.

Kontaktperson

Martine Hamnes, saksbehandler
marh@nve.no