Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.04.2021 , sist oppdatert 19.04.2021

Høring og folkemøte for ny kraftledning fra Skaidi til Lebesby

NVE har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Statnett for bygging av ny 420 kV kraftledning mellom Skaidi og Lebesby. Som en del av prosjektet har også Repvåg Nett AS søkt om å få bygge en ny kraftledning mellom Skaidi og Smørfjord. NVE gjennomfører nå høring av saken og holder digitalt folkemøte onsdag 21. april.

Fotomontasje av ny 420 kV ledning i parallell med eksisterende 132 kV sett fra Gottetjávri, vest for Indre Billefjord. Fotomontasje: Statnett

Statnett begrunner søknaden med behov for økt forsyningssikkerhet i Finnmark samtidig som ledningen vil legge til rette for nytt forbruk og ny produksjon i regionen. Kraftledningen vil bli 131 kilometer lang.

Som en konsekvens av Statnetts tiltak vil deler av kraftledningsnettet til Repvåg Nett AS måtte rives. For å opprettholde forsyningssikkerheten til sine kunder søker derfor Repvåg Nett om å få bygge en ny 18 kilometer lang 132 kV kraftledning parallelt med eksisterende ledning mellom Skaidi og Smørfjord transformatorstasjoner. Ledningene vil berøre Hammerfest, Porsanger og Lebesby kommuner.

Høring og digitalt folkemøte

NVE arrangerer digitalt folkemøte om saken onsdag 21. april kl. 19.00. Her vil NVE informere om saksbehandlingen, mens Statnett og Repvåg Nett orienterer om prosjektene. Møtet er åpent for alle, og det vil være mulig å sende inn skriftlige spørsmål underveis.

Link til møtet vil være tilgjengelig på søknadens saksside. Her ligger også alle saksdokumenter for de som ønsker å komme med høringsinnspill innen høringsfristen 14. mai 2021

Kontaktperson

Frode Berntin Johansen, saksbehandler
fbj@nve.no