Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.11.2021 , sist oppdatert 24.11.2021

Høring og folkemøte om nye Koksa transformatorstasjon på Fornebu

NVE har mottatt søknad fra Elvia AS for nye Koksa transformatorstasjon på Fornebu i Bærum kommune. Saken er nå sendt på høring, og det vil bli avholdt et folkemøte om saken onsdag 24.november.

Koksa transformatorstasjon sett fra boligbebyggelsen sør for Rolfsbuktveien. Illustrasjon/ Elvia

Elvia søker om å bygge en ny transformatorstasjon ved en fjellkolle rett nord for Rolfsbuktveien. Alternativet innebærer et masseuttak på ca. 9000 m3 og det permanente arealbehovet er på ca. 2600 m2. Søknaden begrunnes med at strømforbruket på Fornebu er forventet å øke mye i årene fremover som følge av planlagt utbygging av boliger, næringsbygg og den nye Fornebubanen.

Folkemøte og høring

NVE har nå sendt søknaden på offentlig høring. Alle som har innspill i saken, kan sende sin uttalelse innen 7. januar 2022.

NVE arrangerer også et folkemøte om saken på Radisson Blu Park Hotel (Fornebuveien 80) onsdag 24. november kl. 19. På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Elvia vil orientere om prosjektet. Møtet er åpent for alle.

Mer informasjon om saken og høringsprosessen finner du på våre nettsider.

Kontakt