Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 19.06.2019 , sist oppdatert 20.06.2019

Kraftsituasjonen veke 24 2019

Kraftprisane opp i Norden.

I veke 24 gjekk kraftprisane opp i heile Norden. Dei låge kraftprisane veka før kom av mykje uregulerbar kraftproduksjon.

Framleis ligg kraftprisane i Noreg 30-40 prosent lågare enn same tid i fjor.

I Noreg auka produksjonen frå vasskraft, medan vindkraftproduksjonen i nabolanda gjekk ned. Forbruket var relativt likt som veka før, og Noregs nettoeksport av kraft auka.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 24 2019 her. (PDF)

Kontaktpersoner

Seniorrådgjevar Ingrid Ueland
Epost: inguel@nve.no

Fungerande seksjonssjef Eirik Veirød, 
Epost: eioy@nve.no