Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.07.2020

Kraftsituasjonen veke 26, 2020

Historisk låge prisar og ytterlegare redusert eksportkapasitet

Den norske kraftprisen sank ytterlegare førre veke og gjennomsnittsprisen for veka var på rekordlåge 1,8 øre/kWh. God hydrologisk balanse i store delar av landet og redusert eksportkapasitet bidrog til den låge prisen. På søndag opplevde Sør-Noreg for første gong ein døgnpris under 1 øre/kWh, i tillegg til ein historisk låg timepris på 0,3 øre/kWh mellom klokka 14 og 15. Svært låge prisar nord på kontinentet bidrog til den låge timeprisen.

I resten av Norden var kraftprisen klart høgare, med vekeprisar nærmare 50 øre/kWh i Finland og Sør-Sverige. Redusert overføringskapasitet frå Noreg og mellom Nord- og Sør Sverige, lite tilgjengeleg kjernekraftkapasitet i Sør-Sverige og periodar med låg vindkraftproduksjon i Norden bidrog til dei store prisforskjellane.

Det er enno vesentleg redusert utvekslingskapasitet på fleire av mellomlandsforbindingane frå Noreg. Skagerrak-kablane mellom Noreg og Danmark har hatt redusert kapasitet den siste tida, og i førre veke vart overføringskapasiteten ytterlegare redusert. Eksportkapasiteten frå Noreg mot Danmark er no på 330 MW, det vil si 20 prosent av full kapasitet. Kapasiteten er ikkje forventa å auke igjen før i midten av juli.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 26 her.

Kontaktpersonar

Førstekonsulent Silje Jelsness
E-post: sitj@nve.no

Seksjonssjef Sigrun Kavli Mindeberg
E-post: skmi@nve.no