Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.09.2019

Kraftsituasjonen veke 35 2019

Norske kraftprisar var dei lågaste i Norden

Noreg hadde dei lågaste kraftprisane i Norden førre veke. Områdeprisane i Noreg låg i snitt mellom 32,2 og 37,4 øre/kWh. Dette er 30 til 40 prosent lågare enn same veke i fjor. Høgare kraftproduksjon, lågare forbruk og låge kraftprisar i Noreg førte til ein eksportauke samanlikna med veka før.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 35 2019 her. (PDF)

Kontaktpersonar

Førstekonsulent Silje Jelsness, e-post: sitj@nve.no
Fungerande seksjonssjef Eirik Veirød, e-post: eioy@nve.no