Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.10.2018

Kraftsituasjonen veke 40 2018

Auke i norsk kraftproduksjon og eksport.

Norsk vasskraftproduksjon auka til over 3 TWh i veke 40, og norsk nettoeksport til det nest høgaste nivået so langt i år.

Ei sterk nedgang i nordisk vindkraftproduksjon, auka forbruk og høgare kraftprisar medverka til den høge produksjonen.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 40 her. (PDF)

Kontaktperson

Overingeniør Christer Heen Skotland,

Tlf: 975 45 450