Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 23.10.2019

Kraftsituasjonen veke 42, 2019

Ein liten oppgang i produksjon og forbruk i Noreg

Det var ein mindre oppgang i straumproduksjon og forbruk i Noreg i førre veke. Spotprisen var uendra for Sør-Noreg, medan den steig med 1 – 2 øre/kWh i Nord-Noreg. Kraftprisane i Sør-Noreg var om lag 5 - 6 øre/kWh lågare enn Danmark og Sør-Sverige.

Grunna feil i kraftnettet er det for tida redusert utvekslingskapasitet mellom Sør-Noreg og Nederland (NorNed-kabelen) og mellom Sør-Norge og Danmark (Skagerak-kablane). Ved normal drift er overføringskapasiteten på desse forbindelsane 2350 MW, medan den var 660 MW i førre veke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 42 2019 (PDF)

Kontaktpersoner

Overingeniør Thomas Mo Willig, E-post: tmwi@nve.no  

Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth. E-post: aasv@nve.no