Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 04.12.2019

Kraftsituasjonen veke 48, 2019

Lågare temperaturar og auka forbruk

Mot slutten av førre veke vart temperaturane lågare over heile landet. Dette bidrog til ei auke i forbruket. Trass i at produksjonen auka i enda større grad, fekk vi høgare kraftprisar i heile landet. Noreg hadde nettoeksport førre veke.

Onsdag førre veke hende det ein feil i ein transformator på Skagerrak I. Dette førde til ein reduksjon i overføringskapasiteten frå Noreg til Danmark. Det var redusert overføringskapasitet på kabelen ut uka.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 48 2019 (PDF)