Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.02.2020

Kraftsituasjonen veke 5, 2020

Fortsett mildt vêr og lave prisar i Noreg

Norske kraftprisar vart ytterlegare redusert førre veke og låg mellom 19,5–19,6 øre/kWh. Dette har blant anna si årsak i mildt vêr, auke i den hydrologiske balansen og høg vindkraftproduksjon i heile Norden.

Gjennomsnittleg januarpris for Noreg var 24 øre/kWh, noko som er den lågaste prisen sidan 2007 for denne månaden. Dei nordiske terminkontraktane vart også ytterlegare redusert førre uke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 5 2020 her.

Kontaktperson

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen
Epost: laee@nve.no