Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.06.2022

Vassmagasinstatistikk veke 22 2022

Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgrada i norske magasin 36,9 prosent.

Til samanlikning er medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt 49,3 prosent for åra 2002-2021. Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,7 prosenteiningar.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 50,5 prosent, mens Vest-Noreg (område 5) hadde lågast fylling med 23,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 22, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.