Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 15.02.2016 , sist oppdatert 12.01.2023

Isskolen

Isskolen er laget for å øke kunnskapen som trengs for å ferdes på is. Du finner innholdet på Varsom.no, NVEs nettsted for naturfarer.

Dette vil vi unngå!


Foto: Ragnar Ekker -  NVEs sikkerhetskurs, Sundvollen, februar 2010