Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

På bakgrunn av søknaden, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft kan NVE foreta en helhetlig vurdering av saken og fatte vedtak.

Utfallet i saken blir altså enten et "ja", eller et "nei". Vurderingene som NVE legger til grunn presenteres i et eget dokument, kalt "bakgrunn for vedtak".  

Tilbake til Trinn 3 - Søknad